Kies je gemeente
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doesburg
Doetinchem
Duiven
Lochem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Overige gemeenten
Rheden
Rozendaal
Westervoort
Winterswijk
Zevenaar
Zutphen
Weet van Water is een samenwerking tussen Waterschap Rijn en IJssel en gemeenten.
Kies je gemeente
Aalten
Berkelland
Bronckhorst
Doesburg
Doetinchem
Duiven
Lochem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Overige gemeenten
Rheden
Rozendaal
Westervoort
Winterswijk
Zevenaar
Zutphen
Home > Nieuws en media > Meet de waterkwaliteit in jouw buurt

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt

Een illustratie bij het artikel over waterkwaliteit.

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en jij kunt meedoen. Met dit onderzoek meten burgerwetenschapers de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes of kleine plassen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren zoeken wij 15.000 mensen die mee willen helpen.

VANG DE WATERMONSTERS
Met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In een digitaal verhaal ontdekken kinderen de onderwaterwereld. Uiteraard zijn de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen steeds aanwezig. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen.

BIODIVERSITEIT
In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk. Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank: ‘Vorig jaar hebben we aangetoond hoe nuttig en leuk dit burgeronderzoek is. Dankzij de deelnemers konden we in kaart brengen hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zagen we dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Dat helpt om samen met de waterschappen in actie te komen.’

VERVUILERS
Het gaat niet zo goed met de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten en mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.

Deelname aan het onderzoek is volledig Corona-proof te doen door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is bekend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.